InHoReCa  in your country
SRBIJA
Turizam
10.10.2019.

AKTUELNO

Zdravstveni i spa centar Merkur na sajmu u Iranu

Učešće na kongresu u Teheranu otvara nove poslovne angažmane, pa su kompanije iz Irana zainteresovane za transfer tehnologije po modelu Merkura.

U okviru četvrtog Međunarodnog zdravstvenog kongresa islamskih zemalja, koji se odžava u Teheranu 09. do 11. oktobra, održana je prezentacija srpskog modela banjskog turizma i studija slučaja Zdravstvenog i spa centra Merkur.

Prezentacija Merkura je održana prvog dana kongresa u okviru panela ekoturizam i geoturizam, a predstavljen je model srpskih banja i Merkura kao zdravstvenog centra koji ima tradiciju dugu preko 70 godina u primeni prirodnog faktora - mineralnih voda Vrnjačke Banje u zdravstvene svrhe.

Modernizacija poslovanja uz čuvanje tradicionalnih tretmana koja postoji u Merkuru, inicirala je brojne poslovne predloge koji se odnose na transfer znanja i prenošenje modela poslovanja Merkura na turističke potencijale u Iranu. Ovaj događaj inicirao je organizaciju sastanka direktora Merkura u Gradskom veću Teherana tokom boravka, gde će biti razmatrani modeli buduće saradnje. Jedan od narednih koraka biće poseta delegacije Irana Srbiji, kako bi se na licu mesta upoznali sa potencijalima i postojećim organizacionim modelima, navode iz kompanije.

Danas, ekoturizam i geoturizam čine veliki deo prihoda zemalja koje imaju prirodne potencijale, a primena terapija prirodnim resursima doživele su rast od 20% u ukupnom globalnom turizmu. Na panelu je razmatrana uloga umrežavanja organizacija u brendiranju prirodnih kapaciteta zemalja kao i načini definisanja specijalizovanih tura koje turistima omogućavaju korišćenje prirodnih resursa i terapija. Teme su bile i prepreke i poteškoće, kao i mogućnosti i izazovi ulaganja u ovom domenu.

O kongresu:
Organizator kongresa je Centar za razvoj zdravstvenog turizma islamskih zemalja, uz podršku ministarstava, nacionalnih i međunarodnih zdravstvenih organizacija i institucija. Događaj se organizuje od 2015. godine sa ciljem da igra efikasnu ulogu u razvoju ekonomskih odnosa i olakšava komunikaciju između stejkholdera u zdravstvenoj industriji preko islamskih zemalja.

-