InHoReCa  in your country
SRBIJA
Restorani
06.01.2020.

SVET

Ugostiteljske usluge građane EU koštale 600 milijardi evra

Domaćinstva u Evropskoj uniji u 2018. godini potrošila su više od 600 mlrd EUR u restoranima i kafićima, što je 3,8% BDP cele EU, pokazuju podaci Eurostata.

Na nivou Unije to je oko sedam procenata od ukupnih troškova građana EU.

U Srbiji se, sa druge strane, na jelo u restoranima ili kafićima potroši u proseku 2,4% ukupnih troškova domaćinstava.

Posmatrajući po zemljama članicama EU, Irska je na prvom mestu po troškovima na ishranu u restoranima – 14,4% od ukupnih troškova domaćinstava. Slede Španija sa 13%, Malta sa 12,6%, pa Grčka sa 12,4%.

S druge strane, najmanji udeo troškova građana na restorane beleži se u Rumuniji gde je svega 1,9%, a potom u Poljskoj 3% i Litvaniji 3,4%.

U poslednjih deset godina, prema podacima Eurostata, u celoj EU se beleži porast troškova na restorane, te je tako u Malti sa 8,2% u 2008. godini taj procenat porastao na 12,6%. Isti troškovi su u Irskoj porasli za 2,9%, a u Mađarskoj za 2,5%.

Nasuprot tome, u samo četiri zemlje ova vrsta troškova je u padu. U Rumuniji je, naime, taj procenat opao sa 2,9% na 1,9%, u Španiji za 0,8%, Slovačkoj za 0,5%, dok je u Velikoj Britaniji zabeležen pad za 0,2%.

U Luksemburgu se nisu zabeležile promene po ovom pitanju u poslednjih deset godina.

izvor: danas.rs

-