InHoReCa  in your country
SRBIJA
Radionice
28.02.2019.

REVENUE MANAGEMENT

REVENUE MANAGEMENT - UPIS U TOKU

Upoznavanje sa osnovama revenue managementa, njegovom primenom, prednostima i koristima. Tokom radionice učesnici će imati priliku da saznaju ključne elemente koji su potrebni za efikasnu implementaciju revenue managementa.

PREDAVAČ:

Jani Pušenjak, CRME
CEO of Infdata svetovanje d.o.o.

CILJEVI RADIONICE:

Upoznavanje sa osnovama revenue managementa, njegovom primenom, prednostima i koristima.

Tokom radionice učesnici ce imati priliku da saznaju ključne elemente koji su potrebni za efikasnu implementaciju revenue managementa koji čine:
segmentacija tržišta i prodajnih kanala, priprema forecasta, priprema strategije na području prihoda, izvođˆenje analize podataka, upravljanje cenama, celovito upravljanje prihodima, itd.

Učesnici će imati priliku i da naprave nekoliko simulacija teoretskih primera sa upotrebom taktičkih rešenja.

KOME JE NAMENJENA

Radionica je namenjena revenue managerima, generalnim direktorima hotela i svim ostalima koji bi želeli da unaprede svoje znanje o osnovama teorija u okviru revenue manamgmenta sa praktičnim primerima.

AGENDA

Dan 1

• Pregled istorije RM i stanje danas
• Ključni elementi RM
• Ekonomika iza RM
• Poslovna organizacija i kultura
• Prodajni i marketinški segmenti
• Kreiranje strategije prihoda i taktike RM
• Strategija postavljanja cena

Dan 2

• Forecasting i kontrola inventara
• Simulacija praktičnih primera
• Praćenje uspešnosti RM
• Ideja celovitog upravljanja prihodima

KOTIZACIJA
1 osoba: 260 EUR
2 osobe iz kompanije: 250 EUR po osobi
3 osobe iz kompanije: 240 EUR po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 230 EUR po osobi

Za više informacija i prijavu kontaktirajte Mirjanu Ivanković na mirjana@instore.rs ili putem telefona (011) 41 41 100.

<div class="empty-line">--</div>

-