InHoReCa  in your country
SRBIJA
Poslovanje
25.03.2020.

AKTUELNO

Privredna komora Srbije uputila Vladi predloge za pomoć privredi

Privredna komora Srbije (PKS) uputila je Vladi Srbije predloge mera ekonomske politike.

Među merama je osnivanje garantnog fonda koji bi davao povoljne kredite privredi, kao i preporuka da država na sebe preuzme teret troška zarada zaposlenih u najugroženijim delatnostima.

PKS je predložio da svi radnici za čijim angažovanjem u uslovima vanrednog stanja ne postoji potreba, dobiju minimalnu zaradu od oko 30.000 dinara, a da država privrednicima odobri olakšice za plaćanje poreza na zarade i pripadajućih doprinosa, pišu Večernje novosti.

Kao prioritetna mera, istaknuto je osnivanje fonda koji bi pre svega mikro, malim i srednjim preduzećima omogućio pristup povoljnim kreditima.

PKS je zatražio da država preuzme na sebe garanciju u visini od 50 odsto odobrenih sredstava po svakoj pozajmici, dok bi preostali deo rizika preuzeli kreditori.

Predlažemo da se privrednim subjektima produže rokovi plaćanja ka javnim preduzećima Srbijagas i Elektroprivreda i drugima koji pružaju javno-komunalne usluge za mesec dana, na već ugovoreni datum dospeća obaveza, zatražili su iz PKS, navodi list.

Vladi predlažu i da donese akt kojim će omogućiti rasterećenje naknade zarade koju poslodavci budu isplaćivali zaposlenima za čijim radom neće postojati potreba za vreme trajanja vanrednog stanja.

Poslodavci bi bili u obavezi da obračunaju i plate porez i sve doprinose, a potom bi u roku koji odredi VS, 15 ili 30 dana od isplate podnosili zahtev za povraćaj plaćenog poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

U Privrednoj komori apeluju na Vladu da razmotri mogućnost da za najugroženije delatnosti, pre svega za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj, u potpunosti preuzme na sebe trošak zarada zaposlenih za čijim radom neće postojati potreba tokom vanrednog stanja i u periodu od 90 dana od njegovog ukidanja.

Jedna od preporuka je i da Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira naknadu zarade svih zaposlenih koji budu na bolovanju zbog virusa korona, kako usled karantina, tako i zbog bolničkog lečenja.

Izvor: ekapija.com

Foto: Pixabay

-