InHoReCa  in your country
SRBIJA
Poslovanje
05.11.2019.

HRVATSKA

Hrvatska ukida kvote za zapošljavanje stranaca

Predlogom Zakona o strancima, koji je hrvatsko Ministarstvo unurašnjih poslova (MUP) uputilo na javnu raspravu, ukidaju se kvote za zapošljavanje stranaca i pojednostavljuje proces njihovog radnog angažmana.

Predstavnica MUP-a, Marina Mandić, rekla je Hini da predloženi model ide u smjeru bržeg reagovanja na potrebe tržišta rada i na jasniji način propisuje odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca.

Na taj način bismo, po usvajanju sadašnjeg predloga zakona, dobili zakon koji daje odgovore na potrebe tržišta rada, tvrdi Mandić.

Predlog ide u smeru ukidanja kvota koje je do sada propisivala Vlada i predviđa novi jednostavniji model zapošljavanja stranaca kako bi se udovoljilo potrebama poslodavaca.

Međutim, poslodavci će pre zapošljavanja radnika iz trećih zemalja imati obavezu da putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) provjere mogu li svoje potrebe zadovoljiti na nacionalnom tržištu radne snage.

S obzirom da nakon usvajanja tog zakona Vlada više ne bi propisivala godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca, predlogom se propisuje da se u postupku podnošenja zaheva za izdavanje dozvola za boravak i rad prilaže pozitivno mišljenje HZZ-a.

Takođe se propisuju kategorije poslova za koje MUP putem nadležne policijske uprave, odnosno stanice, izdaje dozvole za boravak i rad bez mišljenja HZZ-a, na primjer za plavu kartu Evropske unije (EU), investitore i pružaoce usluga.

izvor: investitor.me

-