InHoReCa  in your country
SRBIJA
Poslovanje
29.10.2019.

SEVERNA MAKEDONIJA

Fersped prodaje vinariju Skovin za 3,35 miliona evra

Upravni odbor Skovina predlaže Ferspedu (najvećem akcionaru) da proda vinariju.

Prema dostupnim javnim informacijama, predstavnici Upravnog odbora Skovina predlažu prodaju Skovinove imovine i zaštitnih znakova za ukupno 3,35 miliona evra.

Ponuđači su dva pravna lica. Prva je domaća kompanija Skovin Vinery DOOEL koja je zainteresovana za kupovinu pokretne i nepokretne imovine od Skovina, a druga je singapurska kompanija SIAK PTE. LTD zainteresovana za kupovinu žigova skopskog proizvođača vina.

Skupština akcionara zakazana je za 27. novembar.

Prema rečima članova Odbora direktora daljim poslovanjem Društva proizvešće se dodatni gubici koji kompaniju dovode u položaj negativnog poslovanja i nemogućnosti izmirenja obaveza prema poveriocima. Kako kažu u interesu je kompanije, odnosno akcionara, da se proda sva imovina kompanije, osiguravajući tako sredstva za pokriće svojih obaveza prema poveriocima.

Skovin je u poslednje tri godine (od 2016. do 2018.) zabeležio pad poslovnih prihoda sa četiri na tri miliona evra. Prošle godine kompanija je završila sa gubitkom od skoro 2 miliona evra.

Na kraju 2018. godine kompanija ima ukupne obaveze veće od 10 miliona evra i glavnicu od 2,3 miliona evra.

-