InHoReCa  in your country
SRBIJA
Istraživanja
23.04.2020.

Inicijativa "Digitalna Srbija" predstavila Skener digitalne privrede

"Skener digitalne privrede" daje kvalitativnu i kvantitativnu analizu posledica na različite segmente digitalne privrede — od domaćih i stranih digitalnih kompanija koje posluju u Srbiji, preko startapa i frilensera, pa do toga šta se dešava sa digitalnim projektima u tradicionalnim industrijama.

Usled novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, inicijativa "Digitalna Srbija" sprovela je istraživanje koje ukazuje na to kako domaća digitalna privreda reaguje na nagle promene.

"Skener digitalne privrede" daje kvalitativnu i kvantitativnu analizu posledica na različite segmente digitalne privrede — od domaćih i stranih digitalnih kompanija koje posluju u Srbiji, preko startapa i frilensera, pa do toga šta se dešava sa digitalnim projektima u tradicionalnim industrijama.

"Digitalna Srbija" će u narednom periodu nastaviti da prikupljamo odgovore na anketu i dopunjava izvešta.
Više informacija i upitnik dostupni su na stranici https://www.dsi.rs/skener-digitalne-privrede-covid-19/

Glavni zaključci

Analizirajući odgovore na upitnike koje su za ovu priliku popunjavale domaće digitalne kompanije, startapi, frilenseri i tradicionalne kompanije, došlo se do zaključka da je kriza izazvana pandemijom COVID-19 različitno pogodila različite segmente digitalne privrede:

  • Većina startapa i digitalnih kompanija već oseća negativne posledice COVID-19 pandemije. Startapi ipak beleže veći pad prodaje — čak dve trećine u procentu većem od 60. Polovina digitalnih kompanija i frilensera beleži pad prihoda veći od 30 odsto
  • Većina nije otpuštala radnike, niti planira, ali 40 odsto digitalnih kompanija i 25 odsto startapa planira smanjenje plata. Opao je i otvoreni broj pozicija u IT-ju, ali manje nego u drugim sektorima. Za ovaj ispod prosečni pad zaslužne su pre svega kompanije iz drugih sektora, koje su povećale broj traženih IT pozicija — još jedna potvrda da kompanije iz svih oblasti vide svoj opstanak u trenutnoj pandemiji kroz digitalizaciju i digitalnu transformaciju
  • Digitalni sektor je uglavnom pesimističan. Čak dve trećine digitalnih kompanija, 50 odsto startapa i 46 odsto frilensera misli da će se situacija još pogoršavati. Za sada, uslužne kompanije su pogođene više od onih koje prihoduju od prodaje svojih proizvoda. Najveća razlika je u pozitivnim efektima, koje je osetilo skoro duplo više kompanija sa sopstvenim proizvodom. Ovo ipak treba uzeti sa rezervom jer polovina ovih kompanija još uvek ne može da proceni uticaj, što znači da situacija može da se preokrene. Kada je reč o negativnim efektima COVID-19, podaci pokazuju da su domaće kompanije trenutno više pogođene od stranih
  • I startapi i kompanije u podjednakoj meri rade na kreiranju rešenja za COVID-19, čak 25 odsto njih

Među frilenserima koji su doživeli negativne efekte 85 odsto njih misli da će zbog posledica COVID-19 morati da traži alternativne načine prihoda. Ovo je posebno zabrinjavajuće imajući u vidu da zaposlenost opada širom sveta, a da je Srbija među prvim zemljama u svetu po udelu stanovništva koji zarađuju na internetu, sa čak četiri frilensera na 1.000 stanovnika. Ipak, stručnjaci predviđaju ciklično negativan uticaj na frilensere uz strukturalno pozitivan uticaj koji se može očekivati na dugi rok.

Podaci koji su predstavljeni u ovom izveštaju su u najvećoj meri zasnovani na odgovorima na upitnike, posebno kreirane za ovo istraživanje, na koje je do sada odgovorilo više od 300 pojedinaca. Prikupljanje podataka se vrši i dalje, navode u "Digitalnoj Srbiji".

-