InHoReCa  in your country
SRBIJA
Istraživanja
05.11.2019.

STR ISTRAŽIVANJE: PERFORMANSE PRESTONIČKIH HOTELA TOKOM PRVA TRI TROMESEČJA 2019. GODINE

Beograd najveće zauzeće zabeležio u maju i junu

Autor: Ivana Nešković,
Senior Manager, STR GLobal

Nakon prolećne visoke sezone i letnjih meseci iza nas, i neposredno pre početka nove jeseni, dobro je vreme da se osvrnemo na performanse hotela u Beogradu tokom prva tri tromesečja 2019. godine na osnovu podataka STR-a.

Zauzeće
Uprkos izveštajima o rekordnim dolascima u Srbiju za prvih šest meseci ove godine (izvor: TOS), sa 62,2% zauzeća u avgustu (YTD), Beograd je samo ispred Sofije u poređenju sa svojim susednim glavnim gradovima, pri čemu je Ljubljana sa 77% popunjenosti na vrhu liste (slika 1). Ipak, Beograd je imao najveći rast u odnosu na isti period prošle godine sa povećanjem zauzeća od 3,9%, dok je Ljubljana rasla sporije - 2,1%, a Zagreb je imao pad od -8,4%. Međutim, važno je napomenuti da je Zagreb u ovom periodu imao na raspolaganju 15% povećanja broja soba u odnosu na ovaj period prethodne godine.

Oktobar 2018. i dalje ostaje mesec sa najvišim nivoom zauzeća, kada je grad Beograd zabeležio 80% popunjenosti. Tokom ove godine, meseci sa najvišim rezultatom su bili maj (zauzeće od 72,5%) i jun (73,7%), dok su meseci sa zabeleženim najvišim rastom u zauzeću: april (rast od 12,4), jun (+10,1) i jul (11,9). U tekućoj godini nekoliko održanih događaja tokom prvih šest meseci uticali su na nivo zauzeća i očigledno bili najveći doprinos rastu RevPar-a. S druge strane, tokom tih događaja, rast ADR-a je bio ili veoma nizak ili u nekim prilikama čak i negativan (slika 2).

ADR

Gledajući detaljnije trendove ADR-a u Beogradu u 2019. godini, vredi primetiti da je bio u padu za svaki mesec u godini, izuzev januara i jula, kada je imao neznatan pozitivan rast iznad 1%. Maj je i dalje ostao mesec sa najvećim ADRom (9.986 RSD) uprkos dvocifrenom padu, na koji je uticao prošlogodišnji porast ADR-a za Final Four vikend. Sa druge strane, mesec sa najnižim rezultatima je bio avgust sa 8.630 dinara. Gledajući povezanost rasta ADR-a i zauzeća poslednjih godina, očigledno je da značajan rast popunjenosti dolazi iz veoma niske baze i da se u ovoj fazi hoteli i dalje fokusiraju pre na maksimiziranje popunjenosti, nego na povećanje cena. Na rezultate dodatno utiče i povećanje ukupne ponude smeštaja u poslednjih nekoliko godina (slika 3).

Šta je sa RevPar-om?
Porast zauzeća od 3,9% u Avgustu (YTD) nije bio dovoljan da apsorbuje pad cena od 5,2%, što je na kraju rezultiralo negativnim rastom RevPar-a za 2019. godinu (YTD) od -1,5%. Mesec sa najvišim RevPAR-om je bio maj sa 7.238 dinara, a mesec sa najvećim rastom je bio jul + 13,7% i rezultat od 6.277 dinara.

Novi Beograd vs stari deo grada

Pad RevPar-a bio je veći u Novom Beogradu - 3,4% (5.708 dinara) u poređenju sa starim delom srpske prestonice -0,6% YTD RevPar (6342 RSD). Novi Beograd je zabeležio povećanje zauzeća za 2,4%, međutim pad u cenama od 5,6%. Cene su brže padale u starom delu grada - 6,8%, ali je zauzeće raslo bržim tempom - 6,7%. Pregled aktuelnih performansi je na slici broj 4.

-