InHoReCa  in your country
SRBIJA
Hoteli
20.09.2018.

EDUKACIJA: ŠTA JE UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR THE LODGING INDUSTRY (USALI)

Standardi za efektivno odlučivanje

jun, 2018.
Autor: Tjaša Telič Goršič
tjasa@bifin.si

U hotelskoj industriji sistem planiranja, praćenja poslovanja i izveštavanja visoko je standardizovan.

Hotelska industrija je jedna od najstarijih industrija, pa je bila i prva industrija u kojoj je započeta standardizacija izveštavanja, koje se diferenciralo od računovodstvenih standarda i bilo je u skladu sa samom praksom. U Americi, 1926. godine, izdati su prvi standardi, a od 1. januara 2015. upotrebljava se već njihova jedanaesta verzija. Standarde izdaju i dopunjuju Hotel Association of New York City, American Hotel and Lodging Association (AHLA) i Hospitality Financial and Technology Professionals (HFTP).

Standard Uniform System of Accounts for the Lodging Industry ili takozvani USALI, danas koristi većina hotela širom sveta.
USALI je u skladu sa američkim računovodstvenim standardima (GAAP), mada su finansijski izveštaji delimično prilagođeni. Kada implementiramo USALI u zemlji u kojoj se upotrebljavaju lokalni računovodstveni standardi, neophodno je da uskladimo lokalne kontne planove, da bismo mogli dalje da grupišemo analitičke konte na troškovne grupe određene po USALI.

USALI standardi tačno definišu troškovne grupe, sistem troškovnih centara i alokaciju troškova po tim jedinicama. U vezi sa alokacijom troškova tačno su definisane i odgovornosti menadžmenta, što ponekad kad implementiramo standarde zahteva promene u organizaciji. Norma koja se koristi kod USALI je takozvano “odgovorno računovodstvo“ (responsible accounting). Pretpostavlja se da se u jedinici mogu kalkulisati samo oni prihodi i troškovi, koje menadžer jedinice može da kontroliše i za njih preuzima odgovornost.

Standardi prate razvoj i koriste najbolje prakse, zbog toga nam implementacija USALI standarda može pomoći i kod rešavanja nekih dilema u organizovanju jedinica. Standardizacija nam dalje olakšava upoređivanje između hotela (benchmark), upoređivanje performansi pojedinačnih jedinica u hotelu i upoređivanje performansi određene jedinice sa konkurencijom i dobrom praksom. Velika odstupanja brzo identifikuju probleme u određenom području i treba da posluže kao indikator za dalju analizu. Moguće je da odstupanje nastaje zbog nekog jasnog razloga, a moguće je da imamo i probleme za koje treba da nađemo efikasno rešenje.

Finansijski izvešaji za praćenje poslovanja razlikuju se od klasičnih računovodstvenih izveštaja i osim prihoda i troškova uključuju i neke indikatore (KPI) za praćenje efikasnosti. Realizovani rezultati za određeni period (mesec, YTD) upoređuju se sa budžetom, predviđanjima i istim periodom prošle godine.

Finansijski izveštaji o poslovanju kompanije u skladu sa sistemom USALI različiti su za menadžere i vlasnike. Izveštaj o poslovanju je isti do stavke EBITDA, a dalje su izveštaji različiti.
Na početku izveštaja prikazuju se najvažniji prodajni indikatori, dalje prihodi i troškovi profitnih jedinica.

Po podacima, koje je STR predstavio u Host Almanah-u za američke hotele u 2016. godini, u proseku 70% prihoda kod hotela predstavljaju prihodi od prodaje soba, 25% predstavljaju prihodi na F&B delu. Troškovi na sobnom delu predstavljaju u proseku 25% prihoda od prodaje soba, troškovi na F&B-u veoma su viši, u proseku predstavljaju više od 70% prihoda ugostiteljskog dela.

Iza prikaza takozvanog Departmental Incom-a prikazuju se troškovi drugih troškovnih jedinica (režije, IT, marketinga, udržavanja, komunalnih usluga), koji u proseku zajedno predstavljaju 25% ukupnog prihoda.

GOP (Gross Operating Profit) u proseku predstavlja 37% ukupnog prihoda, EBITDA nešto manje od 30%. Razlika između GOP i EBITDA je da kod GOP-a se računaju samo prihodi, koji su vezani na hotelske operacije i troškovi koje kontroliše menadžment hotela. Osiguranje nekretnine i porezi na zemljište i nekretnine nisu vezani za operativne poslove, pa se zbog toga prikazuju ispod GOP.

Od visine prihoda i visine GOP-a obično zavisi i Management Fee, u proseku taj trošak iznosi 3% od celokupnog prihoda. Kada kompanija nema posebni ugovor za upravljanje hotelom, ovaj se trošak uključi u Administrative & General deo, pa se ispod GOP-a prikazuju samo nagrade koje su vezane za visinu GOP-a.

Menadžment i vlasnici unapred dogovore i investicione troškove, visina takozvanih replacement reserves definisana je procentom prihoda (u proseku predstavljaju između 2% i 4% celokupnih prihoda). Sredstva se koriste za zamenu opreme i investicionog održavanja i automatski smanjuju resurse koji su na raspolaganju vlasniku.

Finansijski izveštaj za management se završava sa stavkom EBITDA posle dogovorenih replacement reserves.

Ako je menadžment odgovoran za prihode i upravlja operativnim troškovima, vlasnici su odgovorni za investiciju i za način finansiranja investicije. Zbog toga finansijski izveštaj za vlasnike uključuje i trošak amortizacije i trošak finansiranja.

USALI dalje definiše analitične izveštaje za svaku jedinicu. Grupe prihoda i troškova su tačno definisane, u slučaju da neka od grupa nije bitna za posao može se u izveštaju ispustiti, ali USALI ne dozvoljava neke dodatne troškove grupa ili zamena. Dodatna analiza moguća je samo unutar predviđenih grupa. Na najvišem nivou, troškovi se dele na troškove radne snage i druge troške poslovanja. Razlika od računovodstvenih standarda je u prikazu troškova radne snage, kao trošak moramo uključiti i trošak spoljnih radnika (outsourcing). Za redovno zaposlene i spoljnu radnu snagu upotrebljavaju se isti indikatori.

USALI model može se implementirati u hotel svake kategorije i veličine, te je koristan kako za spoljne, tako i za interne korisnike. Standardizovani izveštaji omogućavaju upoređivanje hotela čak i kada rade sa različitim operativnim sistemom i nalaze se u različitim zemljama, gde se inače upotrebljavaju različiti lokalni računovodstveni standardi. Ponekad postoje razlike kako prikazivati i podeliti prihode, koji su vezani u komercijalne pakete (ili po internim cenama ili u postotku), ali na kraju najvažnije je da se može identifikovati odgovornost menadžmenta za svaku odvojenu jedinicu.

O autoru
Magistar Tjaša Telič Goršič je finansijski stručnjak i savetnik za sektor kontrolinga. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na Ekonomsko – poslovnom fakultetu u Mariboru završila je magisterij u području kontrolinga u turizmu. Svoj profesionalni put započela je u preduzeću Kompas i radila je u njihovim predstavništvima u inostranstvu. Nakon toga radila je kao izvršna direktorka za kontroling, računovodstvo i finansije za celu grupaciju Kompas. Svoj profesionalni put i obrazovanje nastavlja kao samostalna savetnica za područje kontrolinga i finansija i područje uvođenja međunarodnih standarda izveštavanja u hotelskoj disciplini.Deo je management tima u City Hotelu i Hotelu Slon u Ljubljani, te u saradnji sa Društvom kontrolera Slovenije, koje deluje pod okriljem ICV (International Controller Verein) predaje u Školi kontrolinga. Poseduje i serfitikat Udruženja nadzornika Slovenije.

-