InHoReCa  in your country
SRBIJA
Hoteli
15.07.2019.

BiH

Novi pokušaj prinudne prodaje hotela Vučko

Aparthotel Vučko, jedan od najpoznatijih hotela na Jahorini, ponovo će danas biti ponuđen na prodaju u izvršnom postupku koji je pred Osnovnim sudom u Sokocu pokrenula Addiko banka s ciljem naplate kredita od 11,27 mil KM, što je oko 6 miliona evra.

Izvršni postupak koji je protiv hotela pokrenula nekadašnja Hypo Alpe Adria, a danas Addiko banka, kako bi naplatila milionski kredit, osporava vlasnik hotela, firma B&B Vučko, zbog čijih prigovora je prodaja već nekoliko puta odlagana.

Osim banke, izvršni postupak protiv Vučka vodi i firma Bora na koju je Addiko banka prenela svoja potraživanja od hotela.

Upravo je to sporno zastupniku Vučka Predragu Barošu koji smatra da banka ne može da se pojavljuje kao tražilac izvršenja jer ona nema potraživanja od Vučka, s obzirom na to da ih je ranije prenela na firmu Bora.

Banka je pokrenula izvršni postupak, a nakon toga je prenela potraživanja od Vučka na Boru. Banka potom podnosi zahtev Osnovnom sudu u Sokocu da se izvrši promena tražioca izvršenja, tako da novi tražilac izvršenja bude Bora. Međutim sud je to odbio, obrazlažući da se nakon pokretanja izvršnog postupka ne može menjati tražilac izvršenja, kazao je Baroš.

Takav stav Osnovnog suda u Sokocu potvrdio je i Okružni sud u Istočnom Sarajevu, nakon čega se došlo u situaciju da se protiv Vučka vode dva postupka po istom pravnom osnovu.

Banka pokušava da naplati 11,27 miliona KM, a Bora 12,6 miliona KM.

S obzirom na to da je banka svoja potraživanja prenela na Boru i da u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji nema nikakvih potraživanja prema Vučku, što su dopisom i potvrdili, kao i da je kroz zemljišne knjige evidentiran prenos potraživanja, tako da je novi založni poverilac Bora, smatramo da nema nikakve mogućnosti da banka vodi ovaj izvršni postupak, kaže Baroš.

On je istakao da bi shodno stavu suda, Addiko banka trebalo da povuče predlog za izvršenje i da se izvršni postupak obustavi, a da onda Bora pokrene novi izvršni postupak u cilju naplate tog potraživanja.

Prema poslednjoj proceni vrednost hotela Vučko iznosi 10,8 miliona KM, što advokat Vučka takođe osporava navodeći da način na koji se došlo do te brojke nije logičan.

Sud je sabrao dva nalaza veštaka koji su vrednovali iste stvari, dok vrednost apartmana nije procenjena na pravi način, tvrdi Baroš.

Dodao je i da je Vučko pokušao da poništi ugovor o prenosu potraživanja sa Addiko banke na firmu Bora, ali da je pravosnažnom presudom suda utvrđeno da je ugovor pravno valjan.

To znači da samo Bora može da bude tražilac izvršenja, tvrdi Baroš.

Pravni zastupnik Addiko banke Feđa Tihić rekao je da nema saglasnosti klijenta za davanje izjava.

U sklopu hotela Vučko postoji nekoliko lamela, a prethodnih godina izgrađeno je više apartmana koji su prodati i više nisu u vlasništvu firme B&B Vučko.

Izvor: Capital/eKapija

-