InHoReCa  in your country
SRBIJA
Hoteli
13.03.2019.

CRNA GORA

Kolašin će dobiti hotel sa pet zvezdica

Podgoričanin Mato Radovanović gradiće u Kolašinu hotel sa pet zvezdica ukupne bruto površine 2.605 kvadrata. Na idejno rešenje ovog objekta saglasnost je dao v.d. Glavnog državnog arhitekte Dušan Vuksanović.

Objekat je projektovala podgorička firma A-tim studio, čiji osnivači su Željko Ratić i Marko Katnić, koji je i izvršni direktor ovog preduzeća. Objekat će se nalaziti na urbanističkim parcelama 27 i 28 Katastarske opštine Kolašin, u okviru Detaljnog urbanističkog plana Centar. Površina UP 27 iznosi 165,36 kvadratnih metara, dok UP 28 ima površinu od 326,96 kvadrata. Na predviđenoj lokaciji, na UP 28 trenutno postoji porodična stambena zgrada površine 59 kvadrata, a planirano je njeno uklanjenje.

Ovaj hotel visoke kategorije i imaće podrum, prizemlje, četiri sprata i potkrovlje.

U skladu sa planiranom namenom objekta i Pravilnikom o vrstama minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata biće obezbeđeno sedam garažnih parking mesta, što zadovoljava propis da se obezbedi parking mesto za 20 odsto smeštajnih jedinica, kaže se u tehničkom opisu idejnog rješenja.

Pristup podrumskoj etaži biće omogućen upotrebom autolifta kojem se pristupa u nivou saobraćajnice. Hotel će posedovati 34 smeštajne jedinice. Na spatovima su predviđene smeštajne jedinice, kombinacija soba i apartmana, dok su u nivou potkrovlja planirana dva apartmana koja su povezana stepeništem sa tavanskim prostorom. U preostalom delu potkrovlja predviđen je spa centar koji će, takođe, stepeništem biti povezan sa tavanskim prostorom u kom su dodatni sadržaji.

U podrumu će se nalaziti servisne prostorije i garaža, u prizemlju recepcija i restoran. Na svakom od četiri sprata nalaziće se po sedam soba i jedan apartman. U tehničkom opisu idejnog rešenja se navodi da je objekat projektovan tako da se ne naruši ambijentalna celina područja. Volumeni objekta su projektovani sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada, u skladu sa ambijentalnim vrednostima podneblja. Fasada prizemlja i jednog volumena objekta biće rađena u kamenu u duhu graditeljske tradicije ovog kraja.

Okviri vrata i prozora će biti obrađeni štokovanim kamenom i drvetom, dok je predviđena kvalitetna bravarija u boji i teksturi drveta. Kao materijal za finalnu obradu fasade koristiće se drvo sa posebnom zaštitom od atmosferskih uticaja. Prilikom rešavanja parternog uređenja u velikoj meri će biti upotrebljen kamen, u formi popločavanja u delu ispred objekta i kamenih ploča uronjenih u zelenilo, u dvorišnom delu objekta.

Izvor: SEEbiz
Foto: wikipedia.org

-